Kayıtlar

Eylül, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Cahit Külebi'nin Şiir Kaynağı

Resim
CAHİT KÜLEBİ ŞİİRİ KAYNAKLARINA BİR İKİ NOT

“Yağmur Yağ hay mübarek / Şarıl şarıl,
Otobüs Hey yol üstündeki otobüs / Karoserin yepyeni! / Kız gibi motorun var,
Masaldaki Yalnızlık Ben yalnızlığı / Gökte uçar gördüm. / Ben yalnızlığı /Garip naçar gördüm.
Yaşamak Umutların hapisanesinde / İn cin yok.”  Cahit Külebi,       (Bütün Şiirleri, Bilgi Yayınevi, 4. basım)
Bu şiirler bana, Cahit Külebi’nin çocukluğundan beslendiğini, o yılların yaşamından gelen bir dil bir ses ve duyarlıkla bu dizeleri yazdığını imlemektedir. Bunun için iki bölüm Cahit Külebi’nin söyleşilerinden, bir de Dr. Mehmet Yardımcı’nın söylediklerini aktaracağım.
“Üç dört yaşlarımda iken, şimdi hatırlayabildiklerim, Zile’de aydınlık yaz gecelerinde babamın beni parka götürüşleri, ailece okunan romanlar, benim ilk önce tek başıma okuduğum Ziya Gökalp’in Çocuklar Cenneti, Altın Işık gibi yayınları, yaylılar, at ve öküz arabaları, deve kervanları, daha sonra Çamlıbel’de handan bozma evimizde, önündeki arkın, içindeki avlunun, oyunla…

Nesrin İnankul Şiirini Okurken

Resim
NESRİN Z. İNANKUL ŞİİRİNİ OKURKEN

Bir metni ya da bir şiiri okurken, elbette metnin anlam katmanlarına ulaşmak isteriz. Şiirde önceliği, sözcüklerin yarattığı çağrışım alır, bizi yönlendirir, kendine çeker. Şiir, bizimle tanıdık sözcüklerden yola çıkarak iletişim kurar.  İyi şiir bulaşıcıdır, birikimimiz karşılığı bizde yolculuk yapmaya başlar. Bazen bir iki sözcük öne çıkar, o nedenle gölgede kalanlar da olur. Olsun, hele bir çağrışıma kapılmışsak, tekrar okuyarak yeni çağrışımlar yakalamaya çalışırız. Duyup hissettiğimiz önemlidir bizde; şiir bize, bir haz, coşku, bir dürtü verir ki, bu nedenle sevmişizdir.
T. S. Eliot: “Bir şiir farklı kişilere farklı anlamlar ifade ettiği gibi, bu anlamlar şairin kastettiğinden çok farklı da olabilir.” der. (Aktaran Doğan Aksan, Şiir Dili s 28)
Bu alıntı, bana, aynı şiiri okuduğumuz halde okuyucular olarak, aynı şeyi anlamadığımızı, duyup hissetmediğimizi, aynı çağrışımlara ulaşamadığımızı imliyor. Olabilir, çünkü her kişinin birikimi, donanımı f…